Uslovi korišćenja

Isporuka robe i eventualna ograničenja

 • Naručene artikle isporučujemo na teritoriji Republike Srbije, u svim mestima u kojima je moguća isporuka i naplata od strane kurirske službe Daily Express.
 • Nakon što ste završili proces poručivanja klikom na dugme Potvrdi, na vašu e-mail adresu, koju ste uneli prilikom popunjavanja podataka, automatski ćete dobiti potvrdu o uspešnoj kupovini. Time je Vaša porudžbina ušla u proces obrade i slanja.
 • Kurir pošiljku donosi u roku od 72 sati na adresu za isporuku od trenutka preuzimanja. Isporuka se vrši u periodu od 8-17 časova. Molimo Vas da u tom periodu obezbedite da na adresi bude osoba koja može preuzeti pošiljku. Ukoliko primetite da je transportna kutija značajno oštećena i posumnjate da je proizvod možda oštećen, odbijte prijem pošiljke. Zajedno sa kurirom koji Vam je pošiljku doneo napravite zapisnik o oštećenju i odmah nas obavestite.
 • Ukoliko Vas kurir ne pronađe na adresi, kontaktiraće Vas na broj telefona koji ste ostavili prilikom kreiranja narudžbenice i ugovoriti novi termin isporuke. Ukoliko Vas i tada ne pronađe na adresi, pošiljku ćete moći da preuzmete u paket shopu ili Bex magacinu. Ako u naglašenom roku ne preuzmete paket, tada se porudžbina automatski vraća nama.
 • Po prijemu pošiljke, kontaktiraćemo Vas kako bismo ustanovili razlog neuručenja robe i dogovoriti se o ponovnom slanju. 
 • Troškovi isporuke za porudžbine do 2.500 dinara iznose 350 dinara.
 • Za vrednost porudžbine preko 2.500 dinara, isporuka je besplatna.
 • PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova

Plaćanje online

Ukoliko želite da robu iz naše ponude kupite tako što ćete je platiti online, neophodno je da prilikom online kupovine u procesu ispunjavanja obrasca sa svojim podacima pored toga što ćete precizno uneti podatke o sebi (puno ime, prezime, adresa, grad, poštanski broj, država, broj mobilnog telefona…) odaberete opciju transporta „Plaćanje online“ koja se nalazi odmah ispod ispunjenog obrasca sa Vašim podacima u opcijama „Shipping Method“ tj. „Načini isporuke“ i na sledećoj stranici „Payment Method“ tj. „Metode plaćanja“.

Plaćanje pouzećem

Ukoliko želite da robu iz naše ponude kupite tako što ćete je platiti pouzećem tj. platiti kuriru koji vam donese naručenu robu neophodno je da prilikom online kupovine u procesu ispunjavanja obrasca sa svojim podacima pored toga što ćete precizno uneti podatke o sebi (puno ime, prezime, adresa, grad, poštanski broj, država, broj mobilnog telefona…) odaberete opciju transporta „Plaćanje pouzećem“ preko kurira koja se nalazi odmah ispod ispunjenog obrasca sa Vašim podacima u opcijama „Shipping Method“ tj. „Načini isporuke“ i na sledećoj stranici „Payment Method“ tj. „Metode plaćanja“.

Roba je u originalnoj ambalaži u kojoj je Numi d.o.o. uvezao proizvod ili ga kupio od nekog drugog uvoznika.
Fiskalni račun i dokumentacija proizvođača će se prilikom isporuke nalaziti unutar isporučenog paketa.
Kupac je dužan da plati porudžbinu po ceni iskazanoj na fiskalnom računu pre nego što otvori originalno pakovanje.

Politika reklamacija

Šta je reklamacija i koji su razlozi za ulaganje reklamacije:

Reklamacija je zakonom regulisani postupak rešavanja prigovora kupca zbog nedostataka na isporučenom proizvodu. Ukoliko na proizvodu koji ste naručili i preuzeli postoji neki proizvodno tehnološki nedostatak (npr. neispravna aparatura za raspršivanje parfema) ili skrivena mana (npr. izmenjena hemijska svojstva proizvoda) i kada vam taj nedostatak otežava ili onemogućava upotrebu proizvoda na uobičajeni način, imate pravo da podnesete reklamaciju u cilju otklanjanja ovog nedostatka.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana preuzimanja, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa vrstom proizvoda i prirodom određene nesaobraznosti ili ukoliko prodavac dokaže suprotno.

Šta se ne smatra razlogom za ulaganje reklamacije:
 • Nedostatak na proizvodu je nastao nakon preuzimanja, kao posledica vaše radnje ili slučaja

Rizik slučajne propasti ili oštećenja proizvoda posle trenutka kada je proizvod predat potrošaču ili trećem licu koje je odredio potrošač, snosi potrošač, te ovo nije razlog za ulaganje reklamacije.

 • Ukoliko je nedostatak neznatan

Ukoliko na preuzetom proizvodu postoji nedostatak, ali ne utiče na upotrebljivost proizvoda na uobičajeni način, vaša reklamacija neće biti usvojena.

 • Postojanost, mirisna nota i intenzitet parfemskih proizvoda

Imajući u vidu osobenosti online kupovine, preporučujemo vam da pre kupovine nekog od parfemskih proizvoda taj proizvod prvo isprobate.

 • Ukoliko je proizvod ispravan:

Potrošač može uložiti reklamaciju na proizvod koji funkcioniše u skladu sa svojom redovnom namenom i u svemu je saobrazan ugovorenom, ali će ovakva reklamacija biti odbijena.

Kako uložiti reklamaciju: 

Ukoliko ste, nakon preuzimanja proizvoda, ustanovili da postoji neki od razloga za ulaganje reklamacije, najpre je potrebno da popunite Zahtev za Reklamaciju svim traženim podacima. Zahtev za reklamaciju je zatim potrebno odštampati i potpisati. Popunjeni i odštampani zahtev za reklamaciju, zajedno sa svim papirima koji su Vam poslati uz proizvod (gotovinski račun, otpremnica i sl.) i isporučeni proizvod možete posredstvom kurirske službe dostaviti na adresu za prijem reklamacija:

Numi d.o.o.

Ševina 25

11000 Beograd

VAŽNA NAPOMENA!

Neophodno je da proizvod pre slanja adekvatno upakujete i čitko navedete adresu primaoca na paketu. Numi d.o.o. ne preuzima odgovornost za gubitak pošiljke i oštećenje/lom robe koji nastane prilikom transporta usled neadekvatnog pakovanja ili adresiranja.

Način rešavanja reklamacije:

Na osnovu vaših navoda u zahtevu za reklamaciju, lica ovlašćena za rešavanje reklamacija potrošača utvrđuju osnovanost uložene reklamacije pregledom i testiranjem proizvoda i po potrebi, konsultujući proizvođača-ovlašćenog dobavljača.

Nakon testiranja proizvoda, a na osnovu činjenica utvrđenih u toku kontrole, lica ovlašćena za rešavanje reklamacija potrošača donose odluku kojom odobravaju ili odbijaju uloženu reklamaciju, u zakonskom roku od 8 dana od prijema vašeg zahteva.

Odluke o uloženoj reklamaciji:

Ukoliko se ustanovi da je vaša reklamacija opravdana donećemo odluku kojom se reklamacija usvaja. Po usvojenoj reklamaciji, u skladu sa zakonskim normama, postupićemo na sledeći način:

• Ukoliko je to moguće, otklonićemo nedostatak na proizvodu uz vašu saglasnost, a ukoliko otklanjanje nedostatka nije moguće ili ga ne prihvatate, zamenićemo vam reklamirani proizvod za isti proizvod bez nedostataka.

• Ukoliko iz nekog razloga ne možemo da vam zamenimo proizvod, ponudićemo vam drugi proizvod u istoj vrednosti ili skuplji proizvod uz Vašu doplatu ili možete tražiti povraćaj novca.

Ukoliko vaša reklamacija nije opravdana, proizvod koji ste reklamirali Vam vraćamo.

Troškove reklamacije snosi KUPAC, osim u slučaju kada se utvrdi da je naša greška. U tom slučaju, troškove reklamacije snosimo mi.

Pravo na odustajanje:

 • Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu izjavom o odustanku od ugovora ukoliko nam je izjava poslata u roku od 14 dana od dana kada je potrošač preuzeo robu.

 • Odustajanjem od ugovora potrošač se oslobađa svih obaveza, osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled odustanka od ugovora.

 • Proizvodi moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, mora biti priložen originalni račun i obrazac – izjava o odustanku od ugovora.

 • Potrošač može u roku od 14 dana (uključujući i neradne dane) od dana zaključenja ugovora na daljinu da bez navođenja razloga odustane od ugovora.

 • Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Numi d.o.o.

 • Ukoliko potrošač ostvari pravo na odustanak od ugovora, smatra se da ugovor nije ni zaključen i nastaju obaveze propisane čl. 34 i 35 ovog zakona.

 • Kod ugovora o prodaji robe koji se zaključuje preko internet sajta, Numi d.o.o. je dužan da potrošaču vrati sredstva koja je potrošač platio za robu koja je predmet odustajanja.

 • Potrošač je dužan da nam vrati robu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 3 radna dana od dana kada je poslao obrazac – izjavu o odustanku od ugovora.

 • Obrazac izjave o odustanku od ugovora možete preuzeti ovde.

Zaštita privatnosti korisnika

U ime NUMI d.o.o., obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u NUMI d.o.o. (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, NUMI d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Izjava o konverziji valute

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Loyalty klub

Numi se trudi da uvek vodi računa o svojim kupcima. Vaše poverenje nam predstavlja veliku čast, pa je stoga i cilj Loyalty kluba da naše verne mušterije nagradimo na poseban način uz popuste i pogodnosti. Dobrodošli.

Član Loyalty kluba može postati svako fizičko lice:

 • koje se dobrovoljno registruje u program putem web sajta https://numi.rs/
 • koje ispuni pristupnu izjavu (svi obavezni podaci moraju biti popunjeni)

Корпа